Gjøvik – inn i framtida

Vi ønsker å fortelle deg om vår plan for utvikling av gjøviksamfunnet:
– Langtidsplan 2018.

I kommuneplanens samfunnsdel ligger vår visjon for hva som skal kjennetegne Gjøvik. Den sier hva som skal være de overordnede mål og prioriteringer for samfunnsutvikling, kommunal virksomhet og utviklingsarbeid.